02188459453 - 09126729405 beigi@bimemelat2607.com

تست سیستم

شما می توانید سیستم مدیریت تور را در این موضوع به راحتی تست کنید

1. 1. به سادگی با لینک در گوشه بالا سمت راست این صفحه، یک حساب کاربری ایجاد کنید..
سعی کنید از ایمیل واقعی خود استفاده کنید. اطلاعیه ایمیل پس از رزرو به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

2. رزرو تور را از سایت آزمایشی انجام دهید.

شما همچنین می توانید از خدمات ما استفاده کنید.

اطمینان حاصل کنید که حساب کاربری خود را برای تست پرداخت ایجاد کرده اید.

https://www.sandbox.paypal.com/us/webapps/mpp/account-selection (شما میتوانید هزینه را با استفاده از بانک انلاین پردات کنید.)

3. پس از رزرو شما تور یا پرداخت ، شما می توانید معامله را از داشبورد مشتری مشاهده کنید : http://demo.goodlayers.com/traveltour/dashboard/?page_type=dashboard