02188459453 - 09126729405 beigi@bimemelat2607.com
سامانه آنلاین صدور بیمه نامه مسافرتی
02188459453 - 09126729405 beigi@bimemelat2607.com
سامانه آنلاین صدور بیمه نامه مسافرتی

برچسب

بیمه مسافرتی ملت
بیمه مسافرتی دانشجویی فرصت مطالعاتی + خرید آنلاین و محاسبه قیمت بیمه مسافرتی دانشجویی ملت مورد قبول سفارت خانه ها، در صورتی که تصمیم دارید جهت اخذ ویزای تحصیلی خارج از کشور یا استفاده از فرصت مطالعاتی و بورسیه در یکی از مراکز علمی دنیا، به خارج از ایران سفر کنید، باید بدانید که اکثر سفارتخانه...
Read More
یمه مسافرتی ارزان (خرید آنلاین + محاسبه قیمت) بیمه ملت بیمه ابزار مناسبی است برای حفظ سلامتی در برابر اتفاقاتی که ممکن است در حین سفر برای مسافر بوجود آید، اکثر ما زندگی پرمشغله ای داریم که باید بین زندگی و کارمان تعادل برقرار کنیم. مسافرت یکی از عواملی است که برای گذران اوقات فراغت انتخاب...
Read More
بیمه مسافرتی دانشجویی چیست؟ بیمه نامه دیگری وجود دارد که به آن بیمه تحصیلی و یا student plal world wide میگویند واستفاده کننده از آن دانشجویان و افراد هستند که به قصد ادامه تحصیل به کشورهای دیگر میروند هستند. دانشجویان برای دریافت ویزای تحصیلی و سفر به خارج از کشور برای تحصیل، نیاز به دریافت و استفاده...
Read More