02188459453 - 09126729405 beigi@bimemelat2607.com

برچسب

بیمه درمانی
بیمه زندگی
بیمه زندگی بیمه زندگی از رایج ترین و گسترده ترین رشته های بیمه در جهان بویژه در کشورهای پیشرفته می باشد. هدف اساسی بیمه های زندگی ایجاد و جمع آوری ذخایر مالی، سرمایه گذاری و کسب سود حاصل از سرمایه و نهایتا ایفای تعهدات بیمه گر در قبال استفاده کنندگان می باشد. مشخصات اصلی بیمه...
Read More
بیمه درمانی
بیمه درمانی با توجه به گسترش امکانات و تکنولوژی جدید درمانی و افزایش روز افزون هزینه های پزشکی، بیمه درمان تکمیلی پوشش مناسبی برای رفع نگرانیهای جدی بیمه گزاران و امکان خوبی برای تامین بخش مهمی از هزینه های مازاد بر تعرفه های بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و … بیمه شدگان در...
Read More
بیمه اتومبیل
بیمه باربری در این نوع از بیمه، بیمه‌گر متعهد مي‌شود تا در مقابل حق بیمه‌ای که از بیمه‌گزار دریافت می‌کند خسارات وارده به کالای مورد بیمه در جریان عادی حمل و نقل را با در نظر داشتن پوشش‌های خریداری شده جبران کند. گروه‌های اصلی بیمه‌نامه باربری: بیمه باربری داخلی: مبدا و مقصد این نوع بیمه‌نامه...
Read More
بیمه باربری
بیمه باربری در این نوع از بیمه، بیمه‌گر متعهد مي‌شود تا در مقابل حق بیمه‌ای که از بیمه‌گزار دریافت می‌کند خسارات وارده به کالای مورد بیمه در جریان عادی حمل و نقل را با در نظر داشتن پوشش‌های خریداری شده جبران کند. گروه‌های اصلی بیمه‌نامه باربری: بیمه باربری داخلی: مبدا و مقصد این نوع بیمه‌نامه...
Read More
بیمه آتش سوزی
بیمه آتش سوزی بیمه آتش‌سوزی یکی از رشته‌های بیمه اموال است و در اين نوع بيمه‌نامه كليه اموال منقول و غيرمنقول واحدهاي مسكوني، خدماتي، اداري، آموزشي، كارگاهي، صنعتي، انبارها و… قابل بيمه‌شدن هستند. در این نوع از بیمه، بیمه‌گر تامین و جبران زیان‌های مالی و مادی که بر اثر وقوع خطرات آتش‌سوزی، انفجار و صاعقه...
Read More